موج جوانی

تاریخ زندگی


زیباترین پاییز من تسلیم میشم با نگات 

من بغض میبینم فقط از لا به لای خنده هات 

وقتی سکوت می کنم دارم به گریه میرسم 

تقصیر دستای تو شد حالا اگه دلواپسم 

از دی ماه لعنتی دلگیرتر از بهمنم 

وقتی از این خاطره بوی تو میده این تنم 

 

خب . موج جوانی تا حدود ۲۰ روز دیگه آپ نمیشه

 

چهارشنبه سیزدهم دی ۱۳۹۱ | 14:24 | سینا | |

Design By : nightSelect.com